Historie:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399.

Narodil se tu a působil rolník a politik Josef Kudrnka (1860–???), poslanec zemského sněmu.

Pamětihodnosti: