Osidlování Petrovicka probíhalo asi v 11.-12.století n.l. Nejstarší část Petrovic, dolní náves, pochází z 12.-13. století a svědčí o slovanském původu. První písemná zpráva o Petrovicích je z roku 1319, písemná zpráva o Vojeticích je již z roku 1290.

Dominanta obce. Kostel ze 13 století s románskou věží zakončenou cimbuřím a hradební zdí.

Nepřehlédnutelná dominanta, založený v 13. století. Románská věž zakončená cimbuřím.