Podle oficiálních údajů z archivů, pochází první písemná zmínka o Velíši z poloviny 14. století (v archivu je veden jako „pán na Veliši“ Jan Očko z Vlašimi), ovšem v nejstarší dochované kronice obce (začátek 20. století) se lze dočíst, že na místní faře existoval záznam z poloviny století třináctého. Ten pojednával o stavbě kostela svatého Josefa, jenž je dnes chráněnou kulturní památkou. V 16. století čítala Velíš 15 gruntů (pozemků) i se staveními, žilo zde asi 120 lidí. Podle sčítání lidu z roku 1890 zde žilo v 46 domech 313 obyvatel (společně se spádovými osadami Nespery, Lipiny a Sedlečko asi 750). V roce 1931 to bylo už o něco méně, Velíš měla 241 obyvatel. V současnosti žije v obci asi 140 lidí, společně s osadami Nespery, Lipiny, Sedlečko je to přes 300 obyvatel.