První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Severovýchodně od vesnice se nachází přírodní památka Loreta.

Madoně Týnecké z kostela Nanebevzetí Panny Marie byla zasvěcena 40. kaple Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi, která byla založena jezuity v letech 1674 – 1690. Donátorem byl nejvyšší hofmistr Vilém Albrecht hrabě Krakovský z Kolovrat.

Zámek Týnec je barokní zámek, který se nachází uprostřed obce Týnec, ležící jihozápadně od Klatov směrem na Železnou Rudu. Patří mezi první příklady vrcholně barokních sídel v Čechách.