Hřbitov  je od počátku spjat s historií libenického evangelického sboru. Jsou zde pohřbeni např. libeničtí faráři - Jan Šantrůček a Jan Pípal s rodinami, senior Gustav Jelínek a učitel František Mojžíš. K nejzajímavějším a nejstarším náhrobkům patří náhrobek donátora kazatelny a pozdějšího kurátora libenického sboru Matěje Jelínka a jeho ženy Marie, který se nachází ve výklenku v severní linii ohradní zdi. V jižním rohu hřbitova byla po válced postavena márnice, dio které byly osazeny dveře ze zazděného postranního vchodu modlitebny s klasicistními slunci z roku 1927.
 
 

S povolením ke stavbě kostela bylo vydáno také povolení pro ohrazení hřbitova. Pozemek rovněž věnoval p. Václav Starý č.p. 1. Hřbitov byl zřízen za finančního přispění Gustav – Adolfského spolku – jedná se o podpůrný spolek evangelických církví v Německu, který existuje a pomáhá evangelíkům až dodnes.