Hřbitov
 
 

S povolením ke stavbě kostela bylo vydáno také povolení pro ohrazení hřbitova. Pozemek rovněž věnoval p. Václav Starý č.p. 1. Hřbitov byl zřízen za finančního přispění Gustav – Adolfského spolku – jedná se o podpůrný spolek evangelických církví v Německu, který existuje a pomáhá evangelíkům až dodnes.