české hřbitovy
AKTUALITY
NABÍDKA OBCÍM

NABÍDKA PASPORTIZACE HŘBITOVA

a propojení dat s aplikací ke správě hřbitova.

Klientům zároveň poskytujeme administrativní aplikaci určenou k evidenci hrobových míst.

 V rámci pasportizace provádíme:

 • Zaměření jednotlivých hrobových míst.
 • Opis údajů z náhrobků.
 • Zakreslení hrobových míst a dalších objektů do černo-bílé digitální mapy určené pro velkoformátový tisk 1:100, ve formátu JEPG umožňujícím  úpravy a aktualizace např. ve Windows malování.
 • Pořízení fotografií hrobových míst.
 • Určení typu hrobových míst (hrob, dvojhrob, urnový atp.).
 • Zjištění rozměrů (plochy) každého hrobu.
 • Vytvoření (virtuální) panoramatické fotografie hřbitova.
 • Předání dat na CD nosiči.

Výhody pasportizace: Tento soubor informací umožňuje správci majetku jeho efektivní využití, plánování nákladů na jeho údržbu či obnovu a zjištění škod při jeho poškození nebo odcizení.

Pro usnadnění práce s evidencí hrobových míst vytvoříme multifunkční mapu hřbitova, kterou lze také zavěsit na oficiální webové stránky obce. Snadnou grafickou i textovou aktualizací této mapy přímo v administrativní aplikaci lze ze strany úřadu poskytovat veřejnosti další související informace.

S naší komplexní službou získáte nejen digitální pasport hřbitova, aktuální mapové podklady a program ke správě hrobových míst, ale zároveň poskytnete informace občanům a rodákům po celém světě.

 

Další služby, které jsou součástí díla:

 • Poskytnutí aplikace ke správě hrobových míst a zanesení zjištěných dat včetně fotografií do systému. (Evidence hrobových míst, kolumbárií a urnových okének. Evidence a tisk smluv, evidence plateb, zesnulých, možnost vyhledání hrobu podle starého/nového čísla, třídění smluv podle jména, data založení, před ukončením, neuhrazených atp., aktualizace webové mapy.)

Výhody: Program je síťovou aplikací přístupnou po internetu pod zabezpečeným heslem. Odpadá tedy nutnost instalace, zálohování a další lokální údržby. Při nepředpokládaných událostech  jako je odcizení, poškození počítače atp. nebo jen změně operačního systému jsou data vždy k dispozici. Kdykoliv se lze k administraci přihlásit a pracovat z libovolného počítače.

 • Vytvoření multifunkční webové mapy (Mapu je možno využívat při práci v klientské zabezpečené administrativní aplikaci, kde jí lze zároveň upravovat. Tyto úpravy se projeví i na veřejném webu).

Výhody: Možnost barevného odlišení hrobů s neuhrazeným nájmem a hrobů k pronajmutí. Zobrazování fotografií, vyhledání hrobu podle čísla, jména zesnulého. Mapu lze snadno aktualizovat tj. přidat a vymazat hroby, vkládat fotografie. K mapě lze vkládat další texty např. kontakt, informace o změnách, řád pohřebiště, otevírací doba, historie atp. 

 • Umístění multifunkční mapy na www.ceskehrbitovy.cz a na web obce.

Výhody: Informace pro veřejnost, občanům žijícím trvale v jiných částech republiky, nebo v cizině, zejména o neuhrazeném nájmu, volných místech k pronajmutí, zesnulých, otevírací době hřbitova, kontaktu na správce atp.Občané mohou po zadání hesla po internetu zobrazit informace o svých smlouvách a platbách.

!Program je vytvořen s důrazem na přehledné a snadné ovládání. Nevyžaduje žádné pokročilé schopnosti ani studium manuálu!

Na Vaši žádost Vám zašleme přihlašovací údaje k plně funkční zkušební demoverzi, kde můžete vyzkoušet práci s evidencí HM a mapou. Kontakt ZDE.

 

Cena služby:

Hlavním kritériem pro stanovení ceny je počet hrobových míst na daném hřbitově. Cena se pohybuje v rozmezí od 30 do 70 Kč za zpracování jednoho hrobového místa. Cenu ovlivňují další skutečnosti, jako je způsob rozmístění hrobů, celkový stav hřbitova i kvalita, formát a rozsah dostupné dokumentace, kterou může zadavatel poskytnout.

Pro představu o ceně lze uvést, že hřbitov s počtem 100  hrobů, můžeme v plném rozsahu zpracovat za cenu do 10 000 Kč, 300 hrobů do 25 000 Kč.

- Máte-li malý hřbitov a ve Svém okolí další podobné spojte se!  Při větším množství HM uplatníte množstevní slevu.  

Pro zaslání cenové nabídky nás kontaktujte ZDE.

Nejsme plátci DPH.

 

Cena za zpracování jednoho hrobového místa zahrnuje tyto položky:

 • Zaměření polohy HM na pozemku hřbitova.
 • Zjištění plochy HM.
 • Pořízení fotografie hrobu.
 • Opis údajů z náhrobku.
 • Zanesení údajů z náhrobku do systému.
 • Zanesení údajů o rozměru HM do databáze.
 • Zakreslení HM do mapy.
 • Vytvoření aktivní vrstvy hrobu v mapě.
 • Nahrání fotografie hrobu do systému.
 • Zobrazení fotografie v mapě.

 

Další položky v ceně 1 HM:

 • Náklady na dopravu.
 • Vytvoření celkové mapy.
 • Nahrání mapy do aplikace.
 • Úprava textu nájemní smlouvy.

 

 Pevné položky:

 • Cena panoramatické fotografie -  500,- Kč. (focení, spojení a vizualizace)
 • Cena roční licence (provoz serveru, údržba a správa dat v systému):
POČET HM LICENCE/ROK
Hřbitov do 100 hm   890,- Kč
200 hm 1490,- Kč
300 hm 1850,- Kč
400 hm 2150,- Kč
500 hm 2300,- Kč
600 hm 2450,- Kč
1000 hm 3000,- Kč
Hřbitov nad 1000 hm 3500,- Kč