Otevírací doba:
hřbitov je otevřen nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: -

E-mail:
obec.vilanec@tiscali.cz

Číslo účtu: 4027681/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad ve Vílanci v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

St 16.00 - 17.30 hodin