Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: +420 499 891 177

E-mail:
podatelna@malaupa.cz

Číslo účtu: 1303685339/0800

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Malé Úpě v úředních hodiách.

Provozní doba úřadu pro veřejnost:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa    
Pátek