Otevírací doba:
Nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: +420 317 853 236

E-mail:
urad@obec-borovnice.cz

Číslo účtu: 320065399/0800

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Úřad obce Borovnice

v úředních hodinách.

Pondělí 19:00 - 21:00