Otevírací doba:
zima 8-17, léto 8-20

KONTAKT

Telefon: +420233901246

E-mail:
info@cicovice.cz

Číslo účtu: 6126052399/0800

INFORMACE PROVOZOVATELE HŘBITOVA OBČANŮM:

-  hřbitov je otevřen :  1.4. - 31.10.    8,00-20,00

                                           1.11. - 31.3.     8,00-17,00

-   v listopadu 2011 byla nově přečíslována hrobová    místa

-   poplatky za hrobová místa vybírá Obecní úřad Číčovice Út. a Čt. 14.30. - 17.30.

 -  obec Číčovice jako provozovatel veřejného pohřebiště zabezpečuje na základě smlouvy  veškeré hrobnické práce

    prostřednictvím pohřební služby :

    POHŘEBNÍ SLUŽBA HOROMĚŘICE

    Josef Veselý  -  Jana Jandová

    tel. 220 971 129,  mobil  731 409 421

                                                    607 513 641