Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon:

E-mail:
obeckoci@seznam.cz

Číslo účtu: 6726-531/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Kočí v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

PO  17,00 - 19,00 - účetní

ST   17,00 - 19,00 - starostka