Otevírací doba:
neomezeně v denních hodinách

KONTAKT

Telefon: +420 326 550 675

E-mail:
ouvelis@gmail.com

Číslo účtu: 320083319/0800

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad ve Veliši v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

středa 15:00 - 18:00