Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: 778085058

E-mail:
obec@libenice.cz

Číslo účtu: 9624151/0100

Mapa vytvořena v listopadu 2013. Hroby byly přečíslovány.

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad  Libenice v úředních hodinách.

Úřední hodiny OÚ  - podatelna,ohlašovna 
Po,St  8.00 - 12.00   
18.00 - 19.00
                                  
- pokladna
Po,St   ------------        
18.00 - 19.00

 

Úřední deska

19.02.2020 10:56

DO EVIDENCE AGENDY HŘBITOVA JE NUTNÉ VŽDY NEJDŘÍVE  OHLÁSIT:

  • vznik nového hrobového místa
  • uložení urny do hrobu, urnového hrobu
  • uložení rakve do hrobu, hrobky
  • vyjmutí urny z hrobu, uernového hrobu
  • vyjmutí ostatků  hrobu, hrobky
  • udržovací práce, úprava hrobového zařízení, renovace nápisu
  • zrušení nájmu hrobového místa
  • změnu nájemce hrobového místa
  • odstranění hrobového zařízení
  • uzavírání nájemních smluv o nájmu hrobového místa

Kontaktní osoba : Ivana Imramovská ( agenda a správa hřbitova) tel. 778 085 058, e-mail : obec@libenice.cz

 

 

08.06.2021 10:14

Zastupitelstvo obce Libenice projednalo  dne  31. 5. 2021 na svém 3. zasedání 2021 úpravu výše polatků za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené, s ohledem na legislativní změny a stanovenou délku tlecí doby a schválilo usnesení č. 8/3/2021 v tomto znění : "Zastupitelstvo obce Libenice schvaluje navýšení poplatku za pronájem hrobového místa na hřbitově v Libenicích na 15,-Kč/m2/rok + 70,- Kč/m2/rok, na dobu 15 let a pověřuje starostu nájemních podpisem smluv."